Casio Telememo 30 se instruksjoner

Trinn 1

Still inn den digitale tiden på Casio Telememo 30-klokken. Trykk og hold knappen øverst til venstre til sekundene blinker, noe som indikerer at tidsinnstillingsskjermen har blitt åpnet. Trykk på den høyre høyre knappen for å tilbakestille sekundene til "00", og trykk deretter den nedre venstre knappen for å fortsette blinkingen av timesifrene. Juster timesifrene til ønsket tid ved å bruke knappene øverst og nederst til høyre. Trykk på den nedre venstre knappen for å gå fremover i blinking av minuttsifrene, og still dem til ønsket tidspunkt med øvre og nedre høyre knapp. Trykk på øverste venstre knapp for å avslutte tidsinnstillingsskjermen.

Trinn 2

Still inn den analoge tiden på armbåndsuret til Casio Telememo 30. Trykk seks ganger på den nederste venstre knappen for å gå inn i håndjusteringsmodus på klokken. Trykk og hold knappen øverst til venstre til den digitale tidsvisningen begynner å blinke, noe som indikerer at du har fått tilgang til den analoge skjermtidsinnstillingen. Trykk gjentatte ganger på den nedre høyre knappen for å gå fremover i hendene i noen sekunder av gangen, trykk og hold knappen for å komme raskere frem i hendene. Slipp knappen når klokkehåndene reflekterer ønsket tid. Trykk på den øverste venstre knappen for å gå ut av konfigurasjonsskjermen, og den nedre venstre knappen for å gå tilbake til vanlig ordinær tid.

Trinn 3

Lagre en ny Telememo-post på Casio Telememo 30. klokken. Trykk på knappen nede til venstre for å gå inn i Telememo-modus. Trykk og hold øvre og nedre høyre knapp for å få tilgang til det nye dataskjermbildet. Trykk og hold øverst til venstre-knappen til en blinkende markør vises i feltet Navn. Bruk knappene til høyre og opp for å bla gjennom alfabetet til bokstaven du ønsker. Trykk på den nedre venstre knappen for å flytte markøren til høyre. Når navnet er fullført, trykk gjentatte ganger på den nederste venstre knappen til markøren flytter til nummerfeltet. Bruk samme prosess som du brukte for å oppgi navnet du oppga for telefonnummeret. Trykk på øvre venstre knapp for å lagre dataene.

Trinn 4

Sjekk de tidligere lagrede telememo-postene på Casio Telememo 30. Gå inn i telememomodus ved å trykke på knappen nede til høyre flere ganger. Trykk på knappen nederst til høyre for å bla gjennom telememo-posten. Legg merke til at bare navnet på hver post vises og knappen øverst til venstre for å se tilsvarende nummer.

Trinn 5

Still en alarm på Casio Telememo 30. Trykk på knappen nede til venstre for å gå inn i alarmmodus. Trykk på knappen nederst til høyre for å velge hvilken av de tre alarmskjermene du ønsker å konfigurere. Trykk og hold inne knappen øverst til venstre for å gå inn i innstillingsskjermen for den valgte alarmen. Bruk knappene til høyre og opp for å stille alarmen til ønsket tid. Trykk på øvre venstre knapp for å lagre alarmen og gå ut av innstillingsskjermen.

Interessante Artikler