Grunnleggende komponenter på et hovedkort

CPU (sentral prosesseringsenhet)

Den sentrale prosesseringsenheten eller CPU-en kan defineres som hjernen til en datamaskin. Alle komplekse beregninger blir utført i CPU-en.

Ekstra integrert krets eller brikkesett

Brikkesettet består av to deler. Nordbroen og sørbroen. Disse to sjetongene kontrollerer flyten av data som kommer inn og forlater CPU-en.

RAM-spor

RAM-spor har RAM-kort (random access memory). CPU lagrer data og andre datamaskininstruksjoner i RAM.

Utvidelsesspor

Utvidelseskortsporene lar deg legge til flere enheter på hovedkortet. De mest tilførte enhetene inkluderer vanligvis elementer som trådløse, video- og lydkort.

CMOS-batteri

CMOS-batteriet gir datamaskinbrikken ansvarlig for å starte den første instruksjonsserien når datamaskinen slås på. CMOS-batteriet holder også systemklokken synkronisert mens datamaskinen er slått av.

Grensesnitt-porter

Hovedkortet inneholder også tastaturet og museportene, i tillegg til serie-, parallell-, Firewire- og USB-grensesnitt.

Interessante Artikler