Hva er% 20 i HTML?

HTML vs. URL

HTML, språket som Internett-sider er skrevet på, innebærer nødvendigvis å jobbe med URL-er: strenger av tegn som fungerer som adresser på individuelle internettsider. Selv om ethvert stykke HTML-kode kan inneholde referanser til mange URL-adresser, samsvarer ikke HTML-koden med de samme formatstandardene som URL-adressen; spesifikt, bruk et annet tegnsett.

Karaktersett

Selv om den siste versjonen av HTML støtter hele Unicode-tegnsettet (et sett med bokstaver, tall og symboler designet for å dekke så mange språk som mulig i verden), er tegnsettet tilgjengelig for bruk i URL-adresser begrenset til alfabetet Engelsk, latinsk tall og en serie klassesymboler som du får med Shift-tasten.

Kodede tegn

Tegn som ikke er tilgjengelige i URL-tegnsettet, eller tegn og tegnsekvenser som kan forårsake forvirring, er representert i URL-ene med en kode. Et kodet tegn vises som et prosenttegn (%) etterfulgt av et tall, vanligvis på heksadesimal basis. Når en streng inneholder ugyldige tegn i URL-settet, for eksempel en søkefrase, må den transformeres til en URL, og ugyldige tegn kan kodes; Programmer som nettlesere gjør dette vanligvis automatisk.

Romfigur

En av URL-tegnkodene, "% 20", refererer ganske enkelt til et tomt område. Nettadresser kan ikke alltid håndtere mellomrom, spesielt når det er flere av dem i samme rad. derfor erstattes ethvert mellomrom i en URL med koden "% 20" for å unngå forvirring.

Interessante Artikler