Hva er delene av en databasetabell?

kolonner

Kolonner lagrer informasjon av forskjellige typer, for eksempel tall, navn og datoer.

poster

En post eller rad lagrer en individuell del av informasjonen. For eksempel kan en tabell med "ansatte" ha rader som inneholder spesifikk informasjon om de forskjellige ansatte.

indekser

Indeksene i databasetabellen hjelper deg å finne i radene du leter etter.

kontroller

Kontrollene til en databasetabell bekrefter om dataene er gyldige eller ikke. Noen av kontrollene er begrensninger, standardverdier og hendelsesutløsere.

penetrasjon

En tabell er et databaseobjekt. En database kan inneholde en eller flere tabeller.

Interessante Artikler