Hva er elementene i et flytskjema?

terminator

En terminator er representert av et lite rektangel med buede hjørner. Terminalene vises på begynnelsen og slutten av flytdiagrammene. Den endelige terminatoren vises bare en gang i et diagram.

prosesser

En prosess er representert med et rektangel. Dette refererer til en handling i en forretningsprosess og må beskrives tydelig og konsist. En prosess kan beskrives ved å bruke en enkelt setning av verb-substantiv-typen, for eksempel "Sorter kontorrekvisita." Det samme detaljnivået må opprettholdes i prosessene til et flytskjema.

tråder

En tråd er representert av et rektangel med doble linjer på hver side. En tråd er en viktig prosess som kan brytes ned til enklere prosesser som kan utvikles i et annet flytskjema.

beslutning

En avgjørelse er representert av en diamant. En prosess som kan svare på et "ja" eller "nei" vedtak krever en avgjørelsesboks.

kontakt

En kontakt er representert av en liten sirkel eller en koblingsboks og er merket med bokstaver. Et flytdiagram skrevet på en enkelt side er tydeligere enn et diagram på flere sider. En kontakt sørger for at prosessene er logisk og riktig koblet på flere sider.

Pil linjer

Pilelinjer trukket i en retning, helst fra topp til bunn, opprettholder klarheten til et flytdiagram. Unngå pilelinjer som sykler fordi dette kan indikere overflødighet i forretningsprosessen. Hvis det er nødvendig med sykluser, utvider du pilelinjene opp og til venstre for å få klarhet.

Interessante Artikler