Hva er en fremmed nøkkel i en relasjonsdatabase?

Et enkelt eksempel

Et enkelt eksempel på en fremmed nøkkel i en database er en "Student" -tabell med Student_ID som sin primære nøkkel. I den sekundære tabellen relatert til "Kurs_registrering" (Kurs_melding) med Kurs_ID som primærnøkkel, vises det for den enkelte kurset en student har registrert den utenlandske nøkkelen Student_ID til "Student" -tabellen.

Referanseintegritetsregel

Referanseintegritetsregelen sier at all utenlandsk nøkkelverdi som ikke er null i en sekundær tabell, må referere til en primær nøkkelverdi til den primære tabellen i databasen. I eksempelet på trinn 1 ville det ikke være fornuftig i databasen å ha en student påmeldt et kurs når det ikke er informasjon om studenten i "Student" -tabellen. Denne regelen tvinger konsistens i en database.

Cascading Eliminations

Hver sekundærrekord i et utenlandsk nøkkelforhold må ha en tilsvarende primærpost i henhold til referanseregleregelen. En kaskadesletting må skje når en post i en primær tabell blir slettet, som også fjerner alle tilsvarende poster fra databasen. I eksemplet med trinn 1, fjerner du en student fra studenttabellen fra databasen, vil du også fjerne alle forekomster av den studentens påmeldingsposter i tabellen Course_Enrollment.

Interessante Artikler