Hva er en RC-oscillator?

Tidskonstant

Du kan koble en kondensator og en motstand i serie for å danne et RC-nettverk. En kondensator trenger tid til å lade avhengig av strømmen som går gjennom den. Motstanden stiller strømmen. Å multiplisere motstanden (R) i ohm med kapasitansen (C) i farader resulterer i en tidskonstant. Dette er antall sekunder for å lade kondensatoren til 37% av totalen. Høyere verdier av R og C gir lengre tidskonstanter.

Avslapningsoscillator

Noen kretsløp, kalt avslapningsoscillatorer, lader et RC-nettverk. Ved en viss fast spenning tømmer en elektronisk bryter kondensatoren tilbake til null. Ettersom strømmen fremdeles mater kondensatoren, lades den opp, gjentar den uendelige syklusen med en hastighet som er angitt av verdiene til R og C.

Sinebølgesoscillator

Andre kretsløp bruker motstander og kondensatorer i tilbakemeldingsbanen til en forsterker for å produsere sinusbølger. Også her bestemmer tidskonstanten satt av R og C frekvensen til oscillatoren.

Interessante Artikler