Hvordan dele inn data i kvartiler i Excel

Trinn 1

Skriv et sett med data i et område med celler i Excel i rekkefølge fra minst til størst som du vil bestemme kvartilene for. Klikk for eksempel på celle A1. Skriv inn "2", "3", "4", "5", "5", "6", "8" og "9" i henholdsvis cellene A1 til A8. Trykk på "Enter" -knappen etter å ha skrevet inn hver celle.

Trinn 2

Klikk på celle C1.

Trinn 3

Skriv henholdsvis "Første kvartil", "Andre kvartil" og "Tredje kvartil" i cellene C1 til og med C3. Trykk på "Enter" -knappen etter å ha skrevet inn hver celle.

Trinn 4

Klikk på celle D1.

Trinn 5

Skriv "=" og kvartilformelen, inkludert cellene i distribusjonsområdet som inneholder dataene og "1" for kvartilnummeret, for å bestemme den første kvartilen i datasettet. Trykk på "Enter" -knappen etter å ha skrevet. Skriv for eksempel "= KVARTIL (A1: A8, 1)" og trykk "Enter." Dette er lik 3, 75, som er den første kvartilen i datasettet i cellene A1 til A8. (Se referanser 2).

Trinn 6

Klikk på celle D2.

Trinn 7

Skriv "=" og kvartilformelen, inkludert cellene i fordelingsområdet som inneholder dataene og "2" for kvartilnummeret, for å bestemme den første kvartilen i datasettet. Trykk på "Enter" -knappen etter å ha skrevet. Skriv for eksempel "= KVARTIL (A1: A8, 2)" og trykk "Enter." Dette er lik 5, som er den andre kvartilen i datasettet i cellene Al til A8.

Trinn 8

Klikk på celle D3.

Trinn 9

Skriv "=" og kvartilformelen, inkludert cellene i distribusjonsområdet som inneholder dataene og "3" for kvartilnummeret, for å bestemme tredje kvartil i datasettet. Trykk på "Enter" -knappen etter å ha skrevet. Skriv for eksempel "= KVARTIL (A1: A8, 3)" og trykk "Enter." Dette er lik 6, 5, som er den tredje kvartilen i datasettet i cellene A1 til A8.

Interessante Artikler