Hvordan endre en tekst fra store og små bokstaver eller omvendt i Microsoft Excel

Slik endrer du en tekst fra store og små bokstaver eller omvendt i Excel 2007

Åpne Excel-regnearket.

Klikk på cellen ved siden av den første datacellen i raden du endrer.

Skriv = lavere (celle #) for å endre teksten til små bokstaver. Skriv = øvre (celle #) for å endre teksten til store bokstaver. Skriv = riktig (celle #) for å endre den første bokstaven til store eller små bokstaver. Eksempel: i celle B6 type = riktig (A6) for å plassere den første bokstaven i teksten i kolonne A med store bokstaver.

Klikk på "Start" og deretter "Fyll> Ned" eller klikk og dra ned raden med naboceller for å fylle ut formelen du skal bruke. Raden må nå inneholde denne formelen lik den for de opprinnelige cellene.

Klikk på øverste celle i den nyfylte raden og dra den ned for å markere det hele.

Klikk på "Start> Kopier."

Klikk på den første cellen i rekken som inneholder originaldataene.

Klikk på "Lim inn> Lim inn spesial> Verdier> OK." Data med det nye tekstformatet vises i den opprinnelige dataraden.

Slett naboværna til dataene. Klikk "Lagre" for å lagre endringene som er gjort i regnearket.

Slik endrer du store og små tekster i tidligere versjoner av Excel

Åpne Excel-regnearket.

Klikk på cellen ved siden av den første datacellen, i raden med celler du skal endre.

Klikk på Sett inn> Kolonner.

Klikk på den første cellen i kolonnen du nettopp satte inn, og den er ved siden av den første originale datacellen.

Skriv = lavere (celle #) for å endre teksten til små bokstaver. Skriv = øvre (celle #) for å endre teksten til store bokstaver. Skriv = riktig (celle #) for å endre den første bokstaven til store eller små bokstaver. Eksempel: i celle B6 type = riktig (A6) for å plassere den første bokstaven i teksten i kolonne A med store bokstaver.

Klikk på cellen igjen og dra ned raden med tilstøtende celler for å markere raden.

Klikk på "Rediger> Fyll> Ned". Klikk på "Kopier".

Klikk på den første cellen i rekken som inneholder originaldataene.

Klikk på "Rediger> Lim inn spesial> Verdier> OK." Dataene med den nye teksten vil vises i den opprinnelige dataraden.

Slett naboværna til dataene. Klikk "Lagre" for å lagre endringene som er gjort i regnearket.

Interessante Artikler