Hvordan få skiltet "arroba" på et tastatur på spansk

Trinn 1

Plasser markøren der du vil skrive "@" -tegnet.

Trinn 2

Trykk og hold høyre "Alt" eller "AltGr" -tast avhengig av tastaturet. Denne nøkkelen er plassert rett til høyre for mellomromstasten.

Trinn 3

Trykk på "2" -tasten eller "Q" -tasten. "2" -tasten brukes på tastaturer som har muligheten til å stille det internasjonale spanske språket. "Q" -tasten brukes i tastaturer som har muligheten til å konfigurere det spanske språket i Latin-Amerika.

Interessante Artikler