Hvordan gjøre verdien alltid positiv i Excel

Trinn 1

Åpne et ark i Microsoft Excel, eller lag et nytt.

Trinn 2

Klikk på cellen der du trenger den absolutte verdien av et tall eller formel.

Trinn 3

Skriv inn "= ABS (...)", der du må erstatte "..." med en referanse til en celle eller en formel. For å ha den absolutte verdien til A1, må du for eksempel skrive "= ABS (A1)" i en annen celle.

Trinn 4

Lukk formlene, eller deler av dem, i "ABS (...) for bare å bruke den positive verdien av tallet. For å bruke den absolutte verdien for forskjellen mellom A1 og A2, må du for eksempel legge inn:

= JA (ABS (A1-A2)> 5, "Større enn 5", "Mindre enn seks")

I en annen celle. Dette eksemplet vil sammenligne den absolutte forskjellen mellom to celler og returnere en tekstmelding avhengig av verdien.

Interessante Artikler