Hvordan kan jeg øke størrelsen på et JPEG-bilde?

Trinn 1

Åpne Start-menyen på datamaskinen din, skriv "Paint" og klikk deretter på "Paint" under "Programmer" -delen.

Trinn 2

Klikk på den blå knappen til venstre for "Start" -fanen og deretter "Åpne". Uthev JPEG-bildefilen du ønsker å forstørre, og klikk deretter på "Åpne" igjen.

Trinn 3

Klikk på "Start" -fanen og deretter på "Endre størrelse" -knappen. Denne knappen er i "Bilde" -delen av båndet.

Trinn 4

Skriv inn prosentandelen du vil endre størrelsen på bildet ved å lage det første "Horisontale" feltet i dialogboksen. Hvis du ikke vil beholde det samme høyde-til-breddeforholdet når du øker det, fjerner du merket i "Oppretthold aspektforhold" -boksen og skriver prosentandelen av størrelsen du vil endre vertikalt i det første "Vertikale" feltet.

Trinn 5

Klikk "Godta" for å øke bildestørrelsen.

Interessante Artikler