Hvordan koble en bærbar datamaskin med den ødelagte skjermen til en skjerm

Trinn 1

Forsikre deg om at både den bærbare datamaskinen og skjermen er slått av.

Trinn 2

Koble den ene enden av VGA-kabelen til videoutgangen på den bærbare datamaskinen. Dette finner du enten på siden eller på baksiden på de fleste datamaskiner. Stram skruene på VGA-tilkoblingsstykket for å sikre at kabelen er fast.

Trinn 3

Koble den motsatte enden av VGA-kabelen til den eksterne videoinngangssporet på skjermen. Dette er plassert på siden eller i ryggen.

Trinn 4

Slå på den bærbare datamaskinen og skjermen. Vent til datamaskinen starter helt. Du vil ikke kunne se noe på skjermen, så du bør høre det mens du lader og vente til du ikke lenger hører noe støy fra det.

Trinn 5

Endre skjerminnstillingene på den bærbare datamaskinen for å se innhold gjennom den eksterne skjermen. For å gjøre dette, trykk på "FN" og "CRT / LCD" -knappene på tastaturet. De fleste bærbare datamaskiner har "CRT / LCD" -knappen som "F3, " "F5, " "F8" eller "F9". Trykk på disse knappene til innholdet vises på den eksterne skjermen.

Interessante Artikler