Hvordan lage brøk i Microsoft Word

Trinn 1

Plasser markøren på dokumentet der du vil sette inn en brøk.

Trinn 2

Klikk på "Sett inn" -fanen over båndet. Vurder alternativene for å endre bånd.

Trinn 3

Klikk på alternativknappen "ligning". Nye alternativer vises.

Trinn 4

Velg "brøker" i strukturen-delen.

Trinn 5

Velg ønsket resulterende brøktype fra rullegardinmenyen. En ligningsboks vises der markøren.

Trinn 6

Skriv nevner for brøkdelen og telleren i ligningsboksen. Klikk utenfor boksen når du er ferdig.

Interessante Artikler