Hvordan lage overskriften til avtalen med Word

Automatisk sitering

Trinn 1

Klikk på teksten der du vil sette inn sitasjonsoverskriften. Vanligvis er det umiddelbart etter det endelige tegnsettingsmerket til setningen som refererer til den siterte kilden.

Trinn 2

Klikk på "Referanser" i fanen til linjen.

Trinn 3

Klikk på "Sett inn fotnote" eller "Sett inn merknad" -knappen, funnet i fotnoter-delen av linjen. Word vil sette inn et avtaleoppskriften som automatisk nummereres i teksten, og legger også til et tilsvarende påtegningsnummer nederst på siden, hvis du har satt inn en fotnote eller på slutten av dokumentet, hvis du har satt inn en merknad på slutten.

Manuell sitering

Trinn 1

Klikk på teksten der du vil sette inn sitasjonsoverskriften. Vanligvis er det umiddelbart etter det endelige tegnsettingsmerket til setningen som refererer til den siterte kilden.

Trinn 2

Klikk på "Start" -fanen i linjen.

Trinn 3

Klikk på "Superscript" -knappen på linjen i kildegruppen. Du kan se navnet på en knapp ved å holde musepekeren over den.

Trinn 4

Skriv sitasjonsnummeret.

Trinn 5

Klikk på "Superscript" igjen, og skriv deretter inn som normalt.

Interessante Artikler