Hvordan lage regneark for utgifter og inntekter

Trinn 1

Åpne et nytt Excel-regneark. Dobbeltklikk på fanen nederst på det blanke arket, som sannsynligvis kalles "Ark 1" som standard. Navngi dette første arket som "Inntekter", og klikk deretter på fanen ved siden av og endre navnet på det andre regnearket til "Utgifter".

Trinn 2

Merk hovedkolonnene på oppføringsarket som følger: Dato i A1, beskrivelse (identifikasjon av transaksjonen, for eksempel for betaling av 10 enheter) i B1, betaler (som har sendt betalingen) i C1, beløp i D1, fakturanummer (hvis aktuelt) i E1, betalingsmåte (sjekk, kontanter, kredittkort) i F1, og Totalt (hvor en oppdatert sum av inntekten din blir oppbevart) i G1. Du kan navngi kolonnene på samme måte for utgiftsarket ditt, bare du må ta ut kolonnen "Fakturanummer" og endre "Betaler" til "Mottaker", og endre navnet fra "Betalingsmetode" til "med gebyr a "slik at du kan spore hvordan utgiftene ble betalt. Du vil holde en oppdatert sum av utgiftene dine i G1.

Trinn 3

Skriv inn din første oppføring i regnearket "Inntekt" eller "Avslutt". Inntekten din kan være en sjekk du har mottatt på en faktura eller kontanter mottatt fra en kunde i butikken din. En utgiftspost kan være et kjøp i en forsyningsbutikk, annonse betaling eller en leiebetaling. Det er viktig å inkludere full dato, inkludert måned, dag og år i datakolonnen for de to arkene. Det kan hende du må følge med på inntekter og utgifter per kvartal, og du må helt sikkert vite året hvor inntekten ble mottatt.

Trinn 4

Trykk "Enter" -tasten for å starte den andre oppføringen. Når du er ferdig med å fullføre informasjonen på den andre linjen, skriver du følgende formel i den endelige kolonnen, som skal være celle G2: "= (G1 + D1)" minus anførselstegn. Dette er tilfelle for regneark for både inntekter og utgifter.

Trinn 5

Velg celle G2 og trykk "CTRL + C" for å kopiere den. Velg deretter hele kolonnen G. Klikk på bokstaven "G" øverst i regnearket. Klikk på kolonnen og velg "Lim inn spesial". Velg ruten som sier lim inn "formler" og deretter "OK." Denne formelen beregner allerede automatisk summen som er samlet for hver inntekt eller oppføring av utgiftene du gjør på begge arkene.

Interessante Artikler