Hvordan plassere romertall i Microsoft Word

Trinn 1

Bruk tastene på tastaturet til å skrive de romerske tallene i hoveddelen av dokumentet. Hvis du trenger hjelp til å konvertere det arabiske tallsystemet til romersk, kan du gå til en romersk numerisk omformer som OnlineConversion.com eller NovaRoma (se Ressurser).

Trinn 2

Sett inn romertallssiden ved å gå til "Sett inn" -menyen, velg "Sidetall" og deretter "Formater sidetallene". Velg et av de romerske tallformatene fra alternativene.

Trinn 3

Sett inn romertall for en liste ved å gå til "Start" -menyen og klikk deretter på rullegardinmenyen for nummerering. Velg et av de romerske tallformatene fra listen.

Interessante Artikler