Hvordan skrive en bibliografi for en avhandling

Å skrive en bibliografi for oppgaven din krever å følge passende format for prosjektet. Hver bibliografiske oppføring kan variere avhengig av materialet du siterer. Oppretthold konsistens og les arbeidet ditt på nytt. Bibliografiene inneholder materialet som er inkludert i oppgaven din og gir æren til forfatterne av de refererte verkene.

Bestem hvilken stil du skal følge. Stilguider inkluderer, men er ikke begrenset til: "The Chicago Style Manual", "The Press Association Style Book" og "APA Manual (American Psychological Association)". Forfattere bruker TFO for avhandlinger i samfunnsfag. (Se referanser 1 og referanser 1 og 2)

For en bibliografi i APA-stil for en artikkel i en avis, begynn med å sitere forfatterens etternavn etterfulgt av komma, deretter forfatterens navn og mellom initial, hvis du har et. Avslutt navnet med en periode. For eksempel: Smith, Joseph.

Skriv året for utgaven i parentes (2008). Skriv et poeng senere. Det inkluderer tittelen på artikkelen, for eksempel: Da apene styrte jorden. Ikke legg tittelen i parentes. Det ender med et poeng. På dette tidspunktet skulle bibliografien lese: Smith, Joseph. (2008). Da aper styrte jorden.

Legg til navnet på avisen eller magasinet med kursiv. Følg med komma, noter nummer og side (r). Det ender med et poeng. Hele bibliografien bør leses: Smith, Joseph. (2008). Da aper styrte jorden. Tid (kursiv), 21, 35-46.

Plasser manus på hver linje, bortsett fra den første av hver bibliografiske oppføring.

Interessante Artikler