Hvordan skrive en understrekning

Standard tastatur

Trinn 1

Finn "Minus" -tasten på tastaturet. I den vanlige QWERTY-typen er den plassert til høyre for "Null" -tasten (0) på "P" -tasten.

Trinn 2

Trykk og hold nede "Skift" -tasten.

Trinn 3

Trykk på "Minus" -tasten.

Trinn 4

Slipp begge tastene.

Palm Treo og Motorola Qs enheter

Trinn 1

Klikk på den lille, svarte knappen under bokstaven A.

Trinn 2

Klikk på "Shift" -tasten under "Enter" -tasten. Hvis dette ikke fungerer, gjenta trinn 1 og fortsett deretter med trinn 3 til 5.

Trinn 3

Klikk på bokstaven "S" for å få skripttegnet.

Trinn 4

Klikk på "Alt" til høyre for mellomromstasten.

Trinn 5

Velg understrekningstegnet.

Andre enheter

Trinn 1

Klikk på "Alt" -tasten.

Trinn 2

Finn understrekingsnøkkelen over en av bokstavene. I Blackberry er for eksempel "U" -tasten.

Trinn 3

Hvis du ikke kan finne en understrekingsnøkkel, kan du lese håndboken eller ta kontakt med produsenten for å finne ut hvordan du setter inn symboler i enheten. Noen ganger blir innsetting av et skript gjort ved å velge å sette inn et symbol i mobilenheten din og velge det blant de mange alternativene.

Interessante Artikler