Hvordan spille inn en PVR-video på USB

Trinn 1

Plugg USB-datakabelen inn i USB-porten på baksiden av den eksterne harddisken.

Trinn 2

Slå av PVR. Du må ha utstyret slått av når du kobler til den eksterne harddisken.

Trinn 3

Sett den andre enden av kabelen inn i USB-porten til PVR.

Trinn 4

Slå på PVR og ekstern harddisk. PVR oppdager den tilkoblede harddisken og endrer den til standard lagringsdisk. Når du spiller inn et program, blir det automatisk lagret på disken.

Interessante Artikler