Hvordan telle hvor mange ganger et ord vises i Excel?

Trinn 1

Åpne Excel-dokumentet som inneholder teksten du vil analysere. Velg den første cellen som inneholder teksten. Hold nede "Shift" -tasten og velg den siste cellen som inneholder teksten. Dette vil opprette en valgboks rundt all teksten som interesserer deg. Trykk "Ctrl" + "C" for å kopiere denne informasjonen til utklippstavlen.

Trinn 2

Klikk på et nytt regneark nederst på det gjeldende arket. Hvis du bruker alle arkene, trykker du på "nytt regneark" -knappen rett til høyre for det siste arket.

Trinn 3

Velg celle "B1" i det nye regnearket. Trykk "Ctrl" + "V" for å lime inn informasjonen på dette stedet. Velg bokstaven "B" over den limte informasjonen, for å velge hele kolonnen.

Trinn 4

Klikk på fanen "Data" og velg deretter alternativet "Tekst i kolonner". Dette åpner et lite veiviservindu. Velg "Avgrenset" på den første siden i veiviseren, og klikk deretter på "Neste". Velg nå "Mellomrom" fra de gitte alternativene og klikk "Fullfør." Hvert ord i teksten vil nå ha sin egen celle.

Trinn 5

Velg celle "A1" og skriv inn følgende formel: = COUNTIF (B: Z, "x") der "Z" er den siste kolonnen som inneholder tekst og "x" er ordet du leter etter. Trykk ENTER, og antall ganger ordet vises i teksten vises i cellen "A1". Velg celle "A2" og skriv inn følgende formel: = COUNTIF (B: Z, "x"?) For å også telle forekomstene av ordet som blir fulgt av et skilletegn.

Trinn 6

Velg celle "A3" og legg til følgende formel: = sum (A1, A2) for å få det endelige antallet av gangene ordet vises i teksten.

Interessante Artikler