Instruksjoner for bruk av trådløse hodetelefoner

Trinn 1

Koble senderen. Koble strømledningen til senderen og koble den til en stikkontakt. Koble lydkilden til senderen ved hjelp av den medfølgende kabelen. Plugg kabelen inn i hodetelefoninngangen til lydkilden.

Trinn 2

Sett inn batteriene i den tilsvarende plassen i hodetelefonene. Noen trådløse hodetelefoner er også oppladbare. Se de spesifikke instruksjonene fra produsenten av hodetelefonene du kjøpte.

Trinn 3

Slå på hodetelefonene for å få et signal. Slå på lydkilden. Bruk strømknappen for hodetelefonen for å justere mottaket. Juster volumet på hodetelefonene til et akseptabelt nivå. Det forblir innenfor det maksimale området som er spesifisert for headsettet for å lytte til lydkildeutgangen.

Interessante Artikler