Microsoft Excel-arkdefinisjon

Lag arbeidsark

Du kan velge antall arbeidsark som en arbeidsbok vil generere som standard ved å navigere til menyen "Verktøy", "Alternativer", "Generelt". Antallet individuelle arbeidsark som du kan legge til arbeidsbokfilen, er bare begrenset av minnet. Du kan legge til individuelle regneark ved å høyreklikke på en eksisterende arbeidsarkfane og velge "Sett inn". Du har også alternativene for å slette, flytte, gi nytt navn og kopiere eksisterende ark ved hjelp av denne menyen.

Legg inn data i et regneark

Klikk på cellen der du vil legge inn dataene og begynne å skrive. Du kan legge inn tekst, tall, formler og bilder i cellene. Du kan formatere dataene i cellene ved å klikke på alternativene i verktøylinjen øverst i vinduet, i "Format" og "celler" -menyen, eller ved å høyreklikke på cellen og velge Formatalternativet. Skrift, størrelse, farge og begrunnelse er eksempler på formater som gjelder dataene i en celle i et regneark.

Bla gjennom regneark

Klikk på kategoriene i underkanten av skjermen for å veksle mellom individuelle arbeidsbøker. Du kan gruppere de enkelte arkene ved å holde kontrolltasten nede og klikke på de enkelte arkfane med musen. Ved å gruppere arkene kan du redigere og oppdatere relatert informasjon raskt og nøyaktig. Du kan også formatere og gruppere ark raskt og enkelt.

Konsolider arbeidsark

Konsolider data mellom flere arbeidsark ved å bruke alternativet "Konsolidering" i "Data" -menyen. Du kan ha et eget regneark for kostnadene for hver måned i året og konsolidere de 12 separate arkene til et enkelt årlig utgiftsark ved å bruke dette alternativet. Endringer i utgifter eller i et av de månedlige arkene vil automatisk oppdatere det årlige konsolideringsarket. Et sammensatt regneark kan være innenfor samme arbeidsbok som et avhengig eller uavhengig regneark i en egen arbeidsbokfil.

Fordeler med arbeidsark

Excel-regneark lar deg lage, importere, analysere og rapportere store datamengder raskt og nøyaktig. Microsoft Office Excel 2007 støtter individuelle arbeidsbøker på opptil 1 million rader med 16 000 kolonner med en rekke aritmetiske, statistiske, økonomiske og tekniske funksjoner. Arbeidsarkene støtter også grafer og tabeller som tillater analyse, kommunikasjon og samarbeid av forskjellige datagrupper.

Interessante Artikler