Slik bruker du Alt-koder på en bærbar datamaskin

Trinn 1

Trykk på "Num Lock" -knappen på det bærbare tastaturet. Hvis den numeriske låsetasten er blå, trykker du på "Fn" -tasten og "Num Lock" -tasten samtidig.

Trinn 2

Finn de blå tallene på tastaturet, som vanligvis finnes på bokstavtastene på venstre side av tastaturet. Nummerlåsen aktiverer disse talltastene.

Trinn 3

Hold nede "Alt" -tasten, skriv inn kodenummeret, slipp til slutt nummeret og Alt-tastene. Hvis den bærbare datamaskinen ikke har en numerisk låsetast, trykker du på "Fn" -tasten mens du trykker på "Alt" -tasten.

Interessante Artikler