Slik bruker du en Simplink på en LG TV

Trinn 1

Koble fra strømmen til alle komponentene før du kobler til.

Trinn 2

Koble HDMI-kablene fra utgangene på baksiden av AV-komponentene til inngangene langs bakpanelet til LG TV.

Trinn 3

Slå på LG TV og trykk på "Menu" -knappen på fjernkontrollen.

Trinn 4

Trykk på pil ned-knappen på fjernkontrollen for å velge "Alternativer" og velg "SimpLink", og trykk deretter retningsknappen igjen for å aktivere SimpLink-funksjonen.

Trinn 5

Slå på strømmen til en av AV-komponentene som er koblet til din LG TV. SimpLink-funksjonen aktiverer automatisk HDMI-kontakten som kobles til komponenten du nettopp har slått på, slik at TV-en er klar til å jobbe med den komponenten.

Interessante Artikler