Slik bruker du Gpupdate til å oppdatere en gruppepolicy

Trinn 1

Klikk på "Start" og deretter "Kjør". En dialogboks vises der du kan angi kommandoer.

Trinn 2

Skriv inn en kommando med følgende format:

Gpupdate [/ target: user] [/ force] [/ wait: value] [/ logoff] [/ boot]

Hver av kommandoene som vises i firkantede parenteser er valgfri. Bare ved å legge inn "Gpupdate" kan du bruke alle de oppdaterte innstillingene for datamaskiner og brukere. Kommandoen "/ target" krever at programmet bare bruker oppdateringer til konfigurasjoner av utstyr eller brukere (ved å legge inn // target: computer eller / target: user. "Kommandoen" / force "vil bearbeide og bruke alle direktiver på nytt, uavhengig av om de har faktisk blitt endret. "/ switch" -kommando forsinker oppdateringen opp til 600 sekunder, erstatter "verdi" med ønsket antall sekunder. "/ logoff" og "/ boot" -kommandoer, lukk henholdsvis brukerøkten og start datamaskinen på nytt etter oppdateringen.

Trinn 3

Trykk "Enter" for å utføre kommandoen.

Interessante Artikler