Slik bruker du setBounds med JButton

Trinn 1

Importer Java-svingpakken for å få tilgang til setBounds-metoden. For å importere pakken i begynnelsen av programmet, bruker du for eksempel koden:

import javax.swing. *;

Trinn 2

Sett distribusjonskontrolleren til null for å eliminere bruken av standard design Java manager. Etter at du har opprettet en container for JButton-komponenten, kan du ringe til SetLayout-metoden for den beholderen. Hvis for eksempel navnet på beholderen er "rute", blir koden:

pane.setLayout (null);

Trinn 3

Lag en JButton. For å lage en JButton som heter "Button1" og taggen "button" blir koden for eksempel:

JButton-knapp1 = ny JButton ("Button");

Legg JButton til beholderen ved å bruke "legg til" -metoden. Eksempelkoden ved å legge til knappen i eksempelpanelet blir:

pane.add (knapp1);

Trinn 4

Ring setBounds-metoden i JButton som inneholder fire parametere: plasseringen til den venstre piksel, plasseringen til den øvre piksel, bredden på JButton i piksler og høyden på JButton i piksler. For å angi grensene for en JButton som du vil være 250 piksler fra til venstre for bildet, bruker en høyde 300 piksler over underkanten, 300 piksler bred og 150 piksler høy:

button1.setBounds (250, 300, 300, 150);

Interessante Artikler