Slik justerer du høyttalervolumet med tastaturet

Trinn 1

Finn volumfunksjonstastene. Tastene er plassert på toppen av tastaturet. Du finner nøklene til stillhet, for å øke og redusere volumet. Faktisk beliggenhet varierer fra produsent, men volumtastene er normalt mellom "F3" og "F9".

Trinn 2

Finn funksjonen for å endre tasten. Funksjonskiftetasten er merket med bokstavene "Fn" og fungerer som skift-tasten for å påkalle bruken av de nummererte funksjonstastene. Hvis du bruker et tastatur på stasjonær stil, har du kanskje ikke en "Fn" -tast. Hvis ikke, fortsett til neste trinn.

Trinn 3

Juster høyttalervolumet. Hold nede "Fn" -tasten og trykk på funksjonstasten som tilsvarer ønsket handling. Hvis "F9" for eksempel øker volumet, holder du nede "Fn" -tasten og trykker på "F9" -tasten til volumet når et tilfredsstillende nivå.

Interessante Artikler