Slik lager du en sideetikettmal for en mappe

Trinn 1

Start tekstbehandlingsprogrammet og lag et nytt dokument.

Trinn 2

Sett inn en tabell i det nye dokumentet med følgende parametere: Uten preferansebredde, innrykk på 2, 5 cm, rettet til venstre, tekst uten begrunnelse, linjehøyde nøyaktig halve bredden på mappen, 23 cm (23 cm) er den foretrukne bredden for kolonnen og cellen, uten grenser eller skyggelegging.

Trinn 3

Klikk på cellen til markøren vises, og skriv deretter inn teksten for mappetiketten.

Trinn 4

Velg teksten og velg bakgrunn og bakgrunnsalternativer, inkludert størrelse, farge, stil og vekt. Bestem deg for et fond som er lett å lese og med en akseptabel lengde, slik at det kan sees og så lite at det kan være i en linje. Ensartetheten i midlene gir mer orden på mappene på en hylle og gjør det lettere å finne mappen du trenger.

Trinn 5

Sjekk forhåndsvisningen av dokumentet i "Forhåndsvisning av utskrift" for å sikre at du er fornøyd med utseendet til sidemerket i mappen. Skriv ut dokumentet.

Trinn 6

Brett siden med ordene sentrert vertikalt med riktig bredde for å plassere den på siden av mappen.

Trinn 7

Skyv etiketten langs siden av mappen.

Trinn 8

Lagre dokumentet som en mal og lukk det.

Interessante Artikler