Slik laster du inn kart på en Mio GPS

Mio er en veldig populær personlig navigasjonsartikkel. Brukere har muligheten til å legge til nye kart på det. Men i motsetning til andre GPS, kan ikke MIO-brukere kjøpe kart direkte fra nettstedet. For å skaffe nye kart, må du installere MioMore-programvaren og få tilgang til dem fra kartdelen av programmet.

Installer MioMore

Slå på datamaskinen. Hvis den allerede er på, må du forsikre deg om at alle applikasjoner er lukket.

Sett inn programvare-CDen for skrivebordsprogrammet MioMore som følger med enheten.

Velg ønsket språk.

Klikk "Installer programvareinnhold" når du blir bedt om det, og følg instruksjonene som vises.

Installer kart over Internett

Åpne MioMore-programvaren.

Koble til MioMore-enheten din med USB-kabelen som følger med.

Velg "MyMaps" -alternativet på venstre side av programvarevinduet. Dette vil vise vinduet Map Resources-applikasjonen og MyMio-vinduet. Kartene vises på enheten din, og kartene er tilgjengelige for nedlasting. Kartene som allerede er installert er i grønt, de som er forberedt på å installere i gult, kartene som krever aktivering før de blir installert i rødt og kartene som må kjøpes i blått.

Klikk på kartet du ønsker. Hvis du må kjøpe den, må du oppgi betalingsopplysningene når du blir bedt om det. Kartet blir deretter lastet ned til datamaskinen din og blir oppført i kartressursvinduet.

Velg kartene du vil overføre i vinduet Kartressurser når nedlastingen er fullført. Velg deretter destinasjonen ("My Mio") i programvarevinduet under kartressursvinduet. Velg deretter "Overfør nå", så vil kartet ditt bli overført til Mio.

Installer kart fra en DVD

Åpne MioMore og koble Mio-enheten til datamaskinen.

Klikk på "MyMaps" til venstre i programvarevinduet. Dette vil vise vinduet Map Resources-applikasjonen og My Mio-vinduet. Alle kartene du har på enheten, de som er tilgjengelige på DVDen og de tilgjengelige for nedlasting, vil bli listet opp. Kartene som er klare til å bli installert, vil være gule, og kartene som krever aktivering før de blir installert, er i rødt.

Klikk på DVD-kartet på de gule eller røde kartene du vil installere.

Skriv inn aktiveringsnøkkelen som følger med DVDen din når du blir bedt om det på kartene som krever den. Programvaren vil aktivere kartet slik at du kan laste ned det.

Velg destinasjonen ("My Mio") i programvarevinduet under Kartressurs-vinduet. Velg deretter "Overfør nå", og kartene vil bli overført til din Mio.

Interessante Artikler