Slik programmerer du kanaler på en LG TV

Automatisk programmering

Trykk på "Meny" -knappen på fjernkontrollen.

Naviger til "Kanal" undermeny på TVen ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen.

Trykk på "Velg" eller "OK" på fjernkontrollen når "Kanal" -menyen er uthevet på TV-en, og trykk deretter "Velg" eller "OK" igjen når "A.Program" (Automatic Program) er valgt i undermenyen "Channel". Dette vil stille TV-en til automatisk å programmere fra kanalene.

Manuell programmering

Trykk på "Meny" -knappen på fjernkontrollen.

Naviger til "Kanal" -menyen med piltastene, og trykk deretter "Ok" eller "Velg" på fjernkontrollen.

Marker alternativet "Manuelt program" i undermenyen "Kanal" og trykk "Ok" eller "Velg".

Bruk knappene "Channel Up" og "Channel Down", eller nummertastene på fjernkontrollen, for å gå inn i kanalene manuelt, og trykk deretter på "Memory / Erase" -knappen. .

Trykk på "Memory / Erase" -knappen en gang til, og trykk deretter "Enter" -knappen på fjernkontrollen for å fullføre prosessen.

Interessante Artikler