Slik setter du inn en kvadratrot i Excel

Bruk av kvadratrotfunksjonen

Trinn 1

Klikk på celle A1 i et Excel-regneark.

Trinn 2

Skriv inn et tall du vil beregne kvadratroten og trykk "Enter". Skriv for eksempel "4" og trykk "Enter".

Trinn 3

Klikk på celle A2.

Trinn 4

Skriv "=" og kvadratrotfunksjonen, som bruker følgende format: SQRT (nummer). Ta med cellen som inneholder nummeret du vil finne kvadratroten i "nummer" -delen av funksjonen. Trykk på "Enter" -knappen når du er ferdig med å skrive. Skriv for eksempel "= SQRT (A1)" og trykk "Enter." Dette returnerer "2" i celle A2, som er kvadratroten til 4.

Angi kvadratroten manuelt

Trinn 1

Klikk på celle A3 i et Excel-regneark.

Trinn 2

Skriv inn et tall du vil beregne kvadratroten og trykk "Enter". Skriv for eksempel "9" og trykk "Enter".

Trinn 3

Klikk på celle A4.

Trinn 4

Skriv inn "=", cellen som inneholder tallet du vil finne kvadratroten, kollasjonssymbolet og "(1/2)". Trykk "Enter" når du er ferdig med å skrive. Skriv for eksempel "= A3 ^ (1/2)" og trykk "Enter." Dette returnerer "3" i celle A4, som er kvadratroten til 9.

Interessante Artikler