Slik skanner og lagrer du et dokument ved hjelp av en HP-multifunksjonsskriver

Sett CD-en som fulgte med HP-skriveren i datamaskinens diskstasjon. Installer programvaren ved hjelp av installasjonsveiviseren.

Klikk på "HP Solution Center" -ikonet på skrivebordet.

Legg dokumentet med forsiden ned på skannerglassplaten. Juster siden med pilene på siden av enheten.

Trykk på "Innstillinger" -ikonet på skriveren, som har en skiftenøkkel.

Velg "Skanneinnstillinger" -> "Knappinnstillinger". Klikk på "Skann bilde" eller "Skann originaler fra glasset."

Velg en mappe for å lagre de skannede dokumentene. Klikk på "Lagre i fil" i menyen og velg en filtype. Klikk "OK" for å lagre innstillingene.

Trykk på "Skann" på skriveren for å starte skanneprosessen.

Se på dataskjermen: et popup-vindu dukker opp med spørsmål om du vil lagre filen. Skriv inn et navn for dokumentet og klikk "Lagre".

Lukk HPs løsningssenter og finn filen på datamaskinen din.

Interessante Artikler