Slik skriver du ut flere Excel-regneark på en side

Endre skriverinnstillinger

Trinn 1

Velg "Skriv ut" fra "Fil" -menyen i Excel for å vise "Skriv ut" -dialogboksen.

Trinn 2

Velg alternativet "Hele boken" i dialogboksen "Skriv ut hva".

Trinn 3

Klikk på "Egenskaper" -knappen for å få Excel til å vise egenskapens dialogboks for skriveren sammen med den valgte "Design" -fanen.

Trinn 4

Juster kontrollen "Sider per ark" avhengig av antall regneark du vil skrive ut på siden. Klikk "OK" for å lukke dialogboksen "Egenskaper".

Endre sideinnstillinger

Trinn 1

Velg fanen "Sideoppsett" i "Fil" -menyen og finn "Sideoppsett" -gruppen.

Trinn 2

Klikk på den lille boksen med en pil som peker utover i nedre høyre hjørne.

Trinn 3

Søk i "Skalaer" -delen i "Sidejustering" -boksen og velg "Juster som standard", du skal se filsettet for bredden og høyden på en side.

Trinn 4

Velg hvor mange sider lengde eller bredde du vil ha for regnearket når du skriver det ut.

Trinn 5

Klikk på "Forhåndsvisning av utskrift" for å merke den vertikale versjonen av regnearket når du skriver det ut. Klikk "Skriv ut" hvis du er fornøyd med forhåndsvisningen. Velg "OK" for å lukke "Sideinnstillinger" -boksen.

Interessante Artikler