Synkron og asynkron dataoverføring

synkron

Synkrone systemer synkroniserer klokkene sine før en overføring begynner. Begge ender av det synkrone systemet utfører en forhandlingssyklus der en utveksling av parametere og informasjon finner sted. Når tilkoblingen er opprettet, sender senderen signalet og mottakeren mottar og sender tilbake en melding om hva som ble overført.

asynkron

Et asynkront system består av en sender, en ledning og mottakeren, men det er ingen koordinering på overføringstiden til individuelle databiter. Senderen og mottakeren bruker klokker for å måle lengden på litt. Senderen sender signalet og mottakeren mottar det innkommende signalet og tilbakestiller klokken til å matche.

Fordeler og ulemper

Asynkron dataoverføring er generelt raskere, men mindre pålitelig. Synkron dataoverføring tar lengre tid hvis den er på en linje med lavt feilnivå, men det er raskere hvis det er et system der overføringsmediet er via radiosignal, laserstråle eller elektrisk kabel; Imidlertid er disse midlene mindre pålitelige.

Interessante Artikler